Zapalenie serca

Zapalenie mięśnia sercowego jest stanem towarzyszącym wielu dolegliwością. Intensywność jego objawów zależy w dużej mierze od tego, jaką zapalenie ma genezę. Stan zapalny może obejmować nie tylko komórki mięśniowe serca, ale też jego warstwę wewnętrzną i zewnętrzną oraz naczynia.

Przyczyny.

Do głównych przyczyn występowania zapalenia można zaliczyć: wirusy oraz inne czynniki zakaźne (jak pasożyty, bakterie, grzyby), stosowanie określonych leków, kontakt z toksynami, autoagresja organizmu (np. toczeń). Zapalenie mięśnia sercowego jest zależne zarówno od czynników indywidualnych jak i środowiskowych.                                                                                                                                            (w
Występowanie tej patologii stwierdzono m.in. podczas przesileń sezonowych, okresu w którym częściej występują rozmaite infekcje wirusowe. Zapalenie mięśnia sercowego może dawać różnorodne objawy – w zależności od tego, czy jego przebieg jest łagodny czy ostry. Na ogół występuje łagodniejsza odmiana – wtedy do objawów można zaliczyć: bóle w klatce piersiowej, duszność podczas wysiłku fizycznego jak i spoczynku (niewydolność serca), arytmia, zaburzenia pracy serca, bloki, omdlenia. Jeśli postać zapalenia należy do ostrych (co zdarza się często u pacjentów z obniżoną odpornością), skutkiem choroby może być nawet trwała niewydolność serca, a czasami – zgon pacjenta. Zazwyczaj zapalenie mięśnia sercowego poprzedzają pewne wyraźne sygnały – jak infekcje bakteryjne czy wirusowe.

Odporność organizmu , a zapalenie mięśnia sercowego.

Jeśli nasza odporność
jest zaburzona, powinniśmy otoczyć serce szczególną „troską”. Bywa, iż diagnoza w zapaleniu serca musi być potwierdzona szeregiem specjalistycznych badań – elektrokardiogramem, analizą laboratoryjną krwi, echem serca a nawet rezonansem magnetycznym. Czasami zapalenie mięśnia sercowego może być mylone z zawałem serca, wtedy wykonuje się koronarografię. Hospitalizacji (oraz czasami także mechanicznego wspomagania krążenia) wymaga jedynie ostra faza zapalenia serca. W pozostałych
przypadkach wystarczy stosować się do zaleceń, które obejmują: ograniczenie wysiłku fizycznego (aż do momentu ustąpienia objawów zapalnych, jak niewydolność czy zaburzenia rytmu serca), oraz regularne konsultacje z kardiologiem. Należy także zaprzestać zażywania wszelkich niestetydowych leków przeciwzapalnych – mogą one bowiem nasilać objawy zapalenia.

PODZIEL SIĘ: