Co oznacza wynik testu wysiłkowego?

wynik testu wysiłkowego
joseph barrientos z Unsplash

Próba wysiłkowa serca – pomimo nieustannego rozwoju nowoczesnych metod diagnostycznych – wciąż pozostaje stosunkowo tanią, dobrze dostępną i prostą w interpretacji metodą rozpoznania chorób układu krążenia (1). Warto przy tym wiedzieć, co oznaczają wyniki badania wysiłkowego i w jaki sposób należy je odczytywać.

Badanie wysiłkowe jest znanym i cenionym od wielu lat sposobem oceny zaawansowania zmian w naczyniach wieńcowych. Wykonuje się je m.in. w przypadkach:

 • diagnozowania choroby wieńcowej,
 • oceny rokowań u pacjentów po przebytym zawale serca,
 • oceny skuteczności leczenia rewaskularyzacyjnego,
 • kwalifikowania pacjentów do rehabilitacji kardiologicznej oraz oceny jej skuteczności,
 • diagnozowania i ocenie rokowań pacjentów z niewydolnością serca,
 • przed operacjami kardiochirurgicznymi,
 • diagnostyki arytmii serca (2).

Na czym polega próba wysiłkowa serca?

Próba wysiłkowa to badanie, dzięki któremu można ocenić pracę serca pacjenta podczas wysiłku fizycznego. Dzieli się ją na dwa rodzaje: test wysiłkowy na bieżni oraz test wysiłkowy na rowerze stacjonarnym. Na ciele pacjenta umieszczone zostają elektrody, które zbierają informacje na temat aktywności mięśnia sercowego – co minutę dane te są zapisywane w postaci wykresu na papierze milimetrowym. Ponadto, co 3 minuty u pacjenta mierzone jest ciśnienie tętnicze. U osób z problemami z układem sercowo-naczyniowym podczas testu wysiłkowego mogą pojawić się objawy niedokrwienia mięśnia sercowego, czyli ból w klatce piersiowej oraz zmiany w wykresie EKG (najczęściej w postaci obniżenia odcinka ST i odwrócenia załamka T) (3).

Próba wysiłkowa – wyniki

We współczesnej diagnostyce stosuje się rozmaite protokoły przeprowadzania testu wysiłkowego, ale żaden z nich nie jest odpowiedni dla każdego pacjenta i nie można go wykorzystywać w każdej sytuacji. Ze względu na dużą ilość istniejących aparatów do prób wysiłkowych, wiele technik badania oraz różny poziom przygotowania lekarzy, wyniki testów wysiłkowych nie zawsze są w pełni porównywalne. Co do zasady, u pacjenta może jednak pojawić się:

 • próba wysiłkowa ujemna – bez dolegliwości bólowych oraz cech niedokrwienia w EKG, pod warunkiem, że osiągnięty został limit tętna submaksymalnego,
 • próba wysiłkowa wątpliwa lub niediagnostyczna – bez dolegliwości bólowych oraz cech niedokrwienia w EKG, ale bez osiągnięcia limitu tętna submaksymalnego,
 • próba wysiłkowa dodatnia – w zależności od poziomu ze zmianą odcinka ST w jednym lub kilku odprowadzeniach, bez bólu bądź z bólem w klatce piersiowej, z ograniczeniem tolerancji wysiłku, a nawet złożoną arytmią komorową.

Wyniki próby wysiłkowej pozwalają wstępnie ocenić, czy u pacjenta występuje niskie, pośrednie lub wysokie ryzyko zgonu sercowego bądź wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń sercowych. Osoby, które zakończyły test przy małych obciążeniach z powodu wystąpienia objawów klinicznych lub kardiograficznych, a także u których nie osiągnięto właściwego przyrostu rytmu serca podczas wysiłku należą do grupy wysokiego ryzyka i powinny zostać pilnie skierowanie na dalsze badania (4). Aby dowiedzieć się więcej zajrzyj na zdroweserce.expert.

Przypisy:

 1. Kurpesa M, Krzemińska-Pakuła M. Przydatność elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST. Folia Cardiologica 2002; 9(4):285.
 2. Jaxa-Chamiec T. Współczesna rola testów wysiłkowych EKG i jej znaczenie w rehabilitacji kardiologicznej. Postępy Nauk Medycznych 2008; 10:660-668.

Tekst sponsorowany

PODZIEL SIĘ: