Niewydolność serca

Niewydolność serca związana jest z jego niezdolnością do zapewnienia wystarczającego przepływu krwi. Może się pojawić w wyniku innych stanów chorobowych, takich jak choroba niedokrwienna serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie i inne. Możemy wyróżnić kilka rodzajów tego stanu. Niewydolność może dotknąć zarówno jednej z komór, jak i całego serca (zastój w małym bądź dużym krążeniu).

Różne niewydolności serca. W zależności od
czasu trwania można dokonać specyfikacji na: niewydolność serca przewlekłą, niewydolność ostrą, a także niewydolność przemijającą. Znany jest również podział na niewydolność rozkurczową (z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory) oraz skurczową (ze zmniejszonym lub zwiększonym rzutem serca).

Objawy.

Jeśli chodzi o objawy, to są one zależne od rodzaju niewydolności. Gdy mamy do czynienia z niewydolnością lewej komory – zastój krwi zlokalizowany jest w krążeniu płucnym, a do objawów zaliczamy : duszność, bezdech senny, świsty oddechowe. Trudności z oddychaniem pojawiają się zwłaszcza przy leżeniu oraz przy wysiłku fizycznym, zaobserwować można również większą męczliwość a nawet niezdolność do podjęcia aktywności. Jeśli niewystarczający dopływ krwi i tlenu obejmuje krążenie obwodowe wówczas mogą pojawić się zimne stopy i dłonie a także zaburzenia równowagi, zawroty głowy. Niewydolność prawej komory serca daje inne objawy. Zastój krwi w naczyniach żylnych sprawia, że powstają obrzęki (szczególnie w nogach), a nocą pojawia się częstsze oddawanie moczu. Może dojść również do powiększenia wątroby (przepływ krwi przez nią jest utrudniony, co może powodować zaburzenia funkcjonowania, prowadzące np. do żółtaczki czy zaburzeń krzepnięcia).

Leczenie.

Niewydolność serca można leczyć – choć często przechodzi ona w stan przewlekły, to zasadniczym celem terapii jest zminimalizowanie uciążliwych objawów. Leczenie w dużej mierze opiera się na stosowaniu farmaceutyków, kontroli poziomu potasu w organizmie oraz stałym kontakcie z lekarzem prowadzącym.

PODZIEL SIĘ: