Schorzenia serca

Serce jest centralnym narządem naszego układu krwionośnego. Umożliwia ono sprawny przepływ krwi w naczyniach krwionośnych całego organizmu. Jednak funkcje serca mogą ulec upośledzeniu w wyniku zaburzeń.

Schorzenia można podzielić na wrodzone i nabyte. Warto jednak zauważyć, iż choroby serca mogą być też spowodowane innymi stanami patologicznymi, np. chorobami płuc, nerek, stawów czy tkanki łącznej. Choć potocznie mówimy o „chorobach serca” to schorzenie może obejmować zarówno mięsień serca, zastawki, naczynia krwionośne wychodzące z serca, jak i osierdzie. Wady wrodzone są zazwyczaj związane z nieprawidłowościami budowy serca. Wykrywa się je u około 0,9 % noworodków. W Polsce stanowią co drugą przyczynę zgonów noworodków. Jeżeli chodzi o nabyte schorzenia, najczęściej występują: choroba niedokrwienna serca (nazywana dusznicą bolesną lub chorobą wieńcową), zawał mięśnia sercowego (będący często konsekwencją właśnie choroby wieńcowej), wady zaburzenia rytmu serca,wady zastawkowe (nabyte nieprawidłowości w anatomicznej budowie serca, na przykład – niedomykalności czy zwężenia, o organicznej lub czynnościowej genezie); zapalenie mięśnia sercowego (w wyniku infekcji wirusowych lub bakteryjnych), zapalenie osierdzia (ostre, przewlekłe lub nawracające, o etiologii wirusowej, bakteryjnej, urazowej lub innej), niewydolność mięśnia sercowego (przyjmująca różne postacie, ze względu na czas trwania niewydolności, jej rozległość, oraz zespół objawów). W grupie osób najbardziej narażonych na choroby serca znajdują się: osoby cierpiące na nadciśnienie, otyli, osoby z wysokim poziomem cholesterolu, chorzy na cukrzycę, palacze papierosów, osoby narażone na długotrwały stres, osoby unikające aktywności fizycznej, prowadzące siedzący tryb życia. Objawami, które powinny wzbudzić czujność są m.in. : wysiłkowe bóle zamostkowe, zadyszka wysiłkowa, obrzęki kończyn dolnych, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, zasłabnięcia, chwilowe utraty przytomności, sinienie warg. W takich wypadkach warto umówić się na konsultację kardiologiczną oraz wykonać badania diagnostyczne.

PODZIEL SIĘ: