Wrodzone wady serca

Jak powszechnie wiadomo, etiologia chorób serca może być różnorodna – czasami wynikają one z uwarunkowań genetycznych, a czasami są wynikiem zaniedbań, jakich dopuszczamy się w toku życia codziennego. Należy jednak pamiętać, iż organ ten cechuje złożona budowa anatomiczna. Stąd – serce dość często bywa naznaczone wadami wrodzonymi.

Uwarunkowania genetyczne.

Niektóre z wad serca są uwarunkowane genetycznie (np. całkowity blok serca, nadzastawkowe zwężenie aorty, fibroelastoza wsierdzia), inne – stanowią tylko
część zespołów tak determinowanych. Większość przypadków wad serca ma jednak wieloczynnikową etiologię, co oznacza, że nie sposób jednoznacznie stwierdzić ich przyczyny. Do najczęstszych wrodzonych wad serca, jakie wykrywa się u żywo urodzonych noworodków należą: ubytki przegrody międzykomorowej ( w części napływowej, beleczkowej, odpływowej lub błoniastej), przetrwały przewód tętniczy (występujący przeważnie u noworodków płci żeńskiej), zwężenie zastawki płucnej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (poszechny przede wszystkim u osób dorosłych), zwężenie aorty, przełożenie głównych naczyń, hipoplazja komory lewej lub prawej oraz inne.

Wady serca.

Należy przy tym zauważyć, że nieprawidłowości w budowie serca często stanowią problem złożony, a wady mogą współistnieć obok siebie. Ponad to – częstotliwość występowania wad serca jest trudna do określenia z uwagi na fakt, iż wiele płodów obciążonych genetycznie obumiera już w okresie ciąży. Lekkie wady serca u noworodków z kolei często pozostają niezdiagnozowane. Okres zaraz po urodzeniu to nie jedyny czas, w którym mogą zamanifestować się wrodzone wady serca. Współcześnie wykrywalność takich stanów już przed urodzeniem wzrasta. Przy pomocy odpowiedniego badania można zdiagnozować ewentualne patologię, oraz, co bardzo istotne – przygotować optymalne warunki porodu. Niestety ta dziedzina diagnostyki wciąż się jeszcze rozwija dlatego nie sposób rozpoznać wszystkich przypadków wad przed urodzeniem. Często nie jest winny zespół specjalistów ale fakt, że niektóre wady powstają dopiero po urodzeniu (jak przetrwały przewód tętniczy).

Badanie serca płodu (około 22 tygodnia ciąży) jest wskazane jeśli występuje jeden z czynników: aberracja chromosomowa płodu, obrzęk uogólniony , zaburzenia rytmu serca , mało-lub wielowodzie, wady innych układów, występowanie wady serca w rodzinie, niektóre choroby matki ( jak cukrzyca, toczeń trzewny i inne), stosowanie przez nią pewnych leków czy używek.

PODZIEL SIĘ: